POLITYKA PRYWATNOŚCI – SKLEP INTERNETOWY MOON LIGHTS CANDLES

 1. Informacje na temat danych osobowych

 

1.1.    Kto przetwarza dane osobowe użytkownika?

Administratorem danych osobowych, które przetwarzam w ramach sklepu internetowego Moon Lights Candles dostępnego pod adresem www.moonlights.com.pl, jest Magdalena Wieczorek, ul. Dobrzyńska 78E, 87-800 Włocławek.

Dane kontaktowe: hello@moonlights.com.pl

 

1.2.    Jakie dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane przez administratora danych?

Przetwarzam dane osobowe użytkownika w następujących celach i na następującej podstawie prawnej:

 1. a) W celu umożliwienia użytkownikowi założenia spersonalizowanego konta w ramach sklepu internetowego oraz jego obsługi, użytkownik przekazuje mi niezbędne do tego celu dane oraz udziela mi zgody na ich przetwarzanie w takim celu. Danymi tymi są
 2. Dane osobiste, którymi są:
 3. a) Tytuł (mężczyzna / kobieta) (nie jest wymagane),
 4. b) Imię i nazwisko,
 5. c) E-mail,
 6. d) Hasło,
 7. Dane adresowe, którymi są:
 8. a) Imię i nazwisko,
 9. b) Adres,
 10. c) Telefon,
 11. Dane firmowe, którymi są (nie jest wymagane):
 12. a) Firma (nazwa),
 13. b) numer NIP
 14. b) W celu zapewnienia użytkownikowi możliwości składania zamówień, wykonania umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego Moon Lights, dokonywania rozliczeń, przetwarzam niezbędne dane osobowe użytkownika, które podaje dla wykonania umowy, której jest stroną. Są to następujące dane:
 15. Tytuł (mężczyzna / kobieta) (nie nie jest wymagane),
 16. Adres e-mail,
 17. Imię i nazwisko,
 18. Adres,
 19. Telefon,
 20. Firma (nazwa) i NIP (nie jest wymagane),
 21. c)  W celu obsługi użytkownika w związku z rękojmią lub gwarancją oraz realizacją innych przewidzianych ustawowo obowiązków, w tym dokumentowania transakcji zgodnie z wymogami fiskalnymi, dochodzeniem roszczeń, przetwarzamy dane użytkownika niezbędne dla wykonania umowy, której jest stroną, a także dane niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych,
 22. d) W celu przesyłania użytkownikowi informacji handlowej i marketingowej, a także przesyłania newslettera lub informacji o dostępności produktu, użytkownik może wskazać adres poczty elektronicznej, udzielając nam zgody na ich dostarczanie.

1.3. Czy wymagane jest przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych?

Podanie przez użytkownika danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest natomiast niezbędne w celu założenia i obsługi spersonalizowanego konta w sklepie internetowym Moon Lights Candles oraz dokonywania zakupów (zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w sklepie internetowym Moon Lights Candles).

Ograniczam zakres żądanych danych osobowych użytkownika do niezbędnego minimum.

Jeżeli użytkownik nie zamierza zakładać spersonalizowanego konta, może w ramach dokonywania transakcji w sklepie, podać dane wymagane do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów. W szczególności obejmuje to dane umożliwiające złożenie zamówienia, dokonanie zakupu, rozliczenie i wysyłkę towaru przez sklep internetowy Moon Lights Candles.

Podanie danych osobowych następuje dobrowolnie i użytkownik nie jest zobowiązany do ich podania. W razie jednak braku podania wymaganych danych osobowych, może nie być możliwe założenie i obsługa spersonalizowanego konta użytkownika w sklepie internetowym. W stosunku do danych wymaganych do zawarcia i wykonania umowy, w razie braku ich podania, nie będzie mogła dojść do skutku umowa i realizacja zamówienia.

1.4.    Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika przetwarzam jedynie w zakresie, celach i na podstawach określonych powyżej (pkt 1.2). Korzystam jednak z usług podmiotów trzecich dla zapewnienia realizacji naszych usług, w związku z czym podmioty takie mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika. W szczególności są to:

 1. a)  podmioty zapewniające wysyłanie informacji handlowych lub marketingowych, w przypadku, w którym użytkownik wyraził na to zgodę,
 2. b)  podmioty dostarczające przesyłki (firmy kurierskie).

Nie przekazuję danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

1.5.    Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika, w stosunku do których wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przetwarzam przez okres, na jaki została udzielona zgoda.

W przypadku danych osobowych użytkownika, które możemy przetwarzać na innej podstawie prawnej, np. niezbędnych w celu wykonania umowy, której użytkownik jest stroną lub niezbędnych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, dane przetwarzam przez okres niezbędny dla ich wypełnienia.

W związku z powyższym, niezależnie od wycofania zgody, usunięcia spersonalizowanego konta użytkownika w sklepie internetowym Moon Lights Candles lub danych osobowych przez użytkownika, administrator danych może przetwarzać dane osobowe konieczne do realizacji umowy. Dotyczy to także danych w sytuacji wypełnienia przez Klienta formularza umożliwiającego jednorazowy zakup w sklepie internetowym Moon Lights Candles.

1.6.    Czy dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania?

Nie. Nie podejmuję takich działań.

1.7.    Uprawnienia użytkownika

Respektuję wszelkie prawa użytkownika, przysługujące mu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

 1. a) Użytkownik ma prawo żądania ode mnie dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo to realizowane może być poprzez:

 • spersonalizowane konto użytkownika w ramach sklepu internetowego Moon Lights Candles dostępne po zalogowaniu lub
 • poprzez komunikację na adres poczty elektronicznej: hello@moonlights,com.pl

 

 1. b) Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych go dotyczących

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych może być wniesiony z przyczyn związanych z szczególną sytuacją użytkownika. Sprzeciw nie będzie skuteczny, w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, może być wniesiony w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. c) Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych,
 2. d)  Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie

Prawo to realizowane może być poprzez:

 • spersonalizowane konto użytkownika w ramach sklepu internetowego Moon Lights Candles dostępne po zalogowaniu lub
 • poprzez komunikację na adres poczty elektronicznej: hello@moonlights.com.pl

 

Cofnięcie zgody jest prawem użytkownika. W stosunku jednak do określonych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji pewnych funkcjonalności, np. dla utworzenia lub obsługi spersonalizowanego konta w sklepie internetowym, brak zgody na ich przetwarzanie przez administratora może wiązać się z brakiem możliwości realizacji tych funkcjonalności. W niektórych sytuacjach cofnięcie więc zgody może powodować konieczność likwidacji konta.

Pomimo cofnięcia zgody, administrator danych może przetwarzać dane osobowe konieczne i niezbędne do realizacji umowy (np. jej zawarcia, rozliczenia, wysyłki towaru).

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. e) Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego zgodnie z polskimi przepisami

Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacje dotyczące cookies

 

2.1.    Cel wykorzystywania cookies

Dla Państwa wygody sklep internetowy Moon Lights Candles używa tzw. plików cookie (“ciasteczka”). Pliki cookie, to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (dysku komputerowym, urządzeniu przenośnym itd.), w związku z dostępem do danej strony internetowej. Serwery mogą odczytywać te pliki przy każdorazowym połączeniu się z danego urządzenia końcowego.

Pliki cookie służą m.in. do:

 • dostosowania zawartości stron sklepu internetowego preferencji użytkownika oraz optymalizacji; w szczególności pliki cookie pozwalają rozpoznać użytkownika sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • umożliwienia korzystania ze spersonalizowanego konta użytkownika, w celu realizacji funkcjonalności dotyczących dokonywania zamówień, w szczególności używania mechanizmu składania zamówień (“koszyk”)
 • utrzymania sesji użytkownika sklepu internetowego po zalogowaniu
 • w celach statystycznych

 

2.2.    Rodzaje plików cookie

W ramach sklepu internetowego stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji i wylogowaniu się z Konta Klienta) oraz stałe (przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.)

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

Należy także wziąć pod uwagę, że poprzez sklep internetowy można uzyskać dostęp do usług płatniczych zapewnianych przez podmioty trzecie. W takich przypadkach, podmioty te informują o ewentualnych korzystaniu z cookies i jego zasadach.

2.3.    Zmiana ustawienia dotyczących cookies

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę i ograniczyć lub wyłączyć możliwość wykorzystywania przez sklep internetowy Moon Lights Candles plików cookie. Domyślna konfiguracja przeglądarek internetowych pozwala na wykorzystywanie plików cookie. Zmiany ustawień dotyczących cookies są możliwe z poziomu przeglądarki internetowej.

Poniżej zamieszczono odnośniki do szczegółowych informacji o zmianie ustawień cookie w popularnych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Opera:

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies

Użytkownik musi jednak mieć na uwadze, że ograniczenie lub wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej wykorzystywania przez sklep internetowy Moon Lights Candles cookies, chociaż zwiększa prywatność, może powodować jednak brak możliwości korzystania przez użytkownika z niektórych funkcjonalności sklepu. Utrudnione m.in. może być korzystanie ze spersonalizowanego konta użytkownika lub funkcjonalności “koszyka”. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.